Staré stavby - dodatečné izolace

Horizontální utěsnění zdiva proti vzlínající vlhkosti :

  • Infúzní clona z emulzního krému /na bázi silan-siloxanů/
Přednosti systému:
  • velmi šetrné řešení s ohledem na statiku stavby
  • lze aplikovat bez přerušení provozu v budově (z vně stavby)
  • vytvořením infúzní clony vzniká pás o síle 14-16 cm, tradiční materiály se pohybují v mm
  • návaznost plošné izolace z minerální těsnící stěrky pod infúzní clonou vytváří kompaktní celek zamezující vzniku vlhkostních mostů (klasické řešení - omítky, sanační omítky, obklady, vlhkostní mosty vytváří)

Plošná izolace z minerální těsnící stěrky:

(ze síranu odolných cementů a vybraných minerálních plniv, modifikovaná umělohmotnými přísadami a aditivy)
  • Dodatečné utěsnění sklepa proti vodě, zemní vlhkosti a solím
  • Difúzní sanační utěsnění vlhkého zdiva
  • Utěsnění soklu pod omítkou proti odstřikující vodě
  • Utěsnění betonu proti tlakové vodě s adhézní pevností 1,5 bar